Monica Broșteanu

Monica Broșteanu

Monica Broșteanu

MONICA BROŞTEANU (n. 5 ianuarie 1948, Broşteni, jud. Suceava). Licenţiată în filologie (engleză–română, 1970) şi limbi orientale (arabă–persană, 1978) la Uni versitatea Bucureşti şi în teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (2003). A predat la Institutul Teologic Romano-Catolic cursuri de ebraică biblică, teologie sacra mentală şi liturgică, ştiinţe biblice. Este conferenţiar universitar la Uni ver sitatea Bucureşti, unde predă cursurile: Coranul şi Biblia, Probleme de traducere şi inter pretare, Comunităţile creştine din ţările Orien tului Mijlociu, Tradiţii textuale (Noul Testament).

Publicații ale autorului Monica Broșteanu

Târgul de carte Gaudeamus, 2021
anunt
susține o carte bună