Monica Broșteanu

Monica Broșteanu

Monica Broșteanu

MONICA BROŞTEANU (n. 5 ianuarie 1948, Broşteni, jud. Suceava). Licenţiată în filologie (engleză–română, 1970) şi limbi orientale (arabă–persană, 1978) la Uni versitatea Bucureşti şi în teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (2003). A predat la Institutul Teologic Romano-Catolic cursuri de ebraică biblică, teologie sacra mentală şi liturgică, ştiinţe biblice. Este conferenţiar universitar la Uni ver sitatea Bucureşti, unde predă cursurile: Coranul şi Biblia, Probleme de traducere şi inter pretare, Comunităţile creştine din ţările Orien tului Mijlociu, Tradiţii textuale (Noul Testament).

Publicații ale autorului Monica Broșteanu

anunt
susține o carte bună