Misiune

Misiune

Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București are ca scop promovarea valorilor creştine prin intermediul cuvântului scris.

Ca parte integrantă a Bisericii, Editura ARCB împărtăşeşte misiunea încredinţată acesteia de Isus Cristos, şi anume edificarea Împărăţiei lui Dumnezeu, oferind oamenilor învăţătura necesară spre mântuire. În acest scop, Editura ARCB propune cărţi fundamentale care să contribuie la o temeinică formare spirituală prin înţelegerea credinţei creştine şi a rolului ei în promovarea binelui comun.

Târgul de carte Gaudeamus, 2021
anunt
susține o carte bună