Operele Misionare Pontificale. Statut

Traducător: Eugen Blaj şi Matilda Andrici Gabor

Tema: misiuni

An apariție: 2018

Număr ediție curentă: 1

An prima ediție: 2018

Număr pagini: 64

Număr volume: 1

Dimensiuni: 14.8 x 21 cm

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

După aprobarea definitivă, dată de Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea, STATUTELOR Operelor Misionare Pontificale (OMP) la 26 iunie 1980, munca de actualizare cuprinsă în acest volum, solicitată „la fiecare cinci ani”, a durat douăzeci şi cinci de ani. În această perioadă, respectând dispoziţiile Sfântului Părinte, au fost efectuate diferite studii de către experţii Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor (CEP) şi au fost organizate lucrări de către comisii de cercetători ai misiologiei şi de către Directori Naţionali ai OMP.

  Diverşi factori au contribuit la prelungirea acestei perioade de actualizare: noul Cod de Drept Canonic (25 ianuarie 1983); Scrisoarea Enciclică Redemptoris missio (7 decembrie 1990); publicarea Instrucţiunilor CEP Cooperatio Missionalis (1 octombrie 1998) care prezenta noi structuri de activitate; modificările rapide ale condiţiilor socio-politice şi religioase în Teritoriile de Misiuni, precum şi implicările directe ale Bisericii şi ale laicilor în sectorul misionar.

  În acest context nou şi mereu în schimbare, OMP şi-au văzut reconfirmată poziţia în cadrul Bisericii conform dispoziţiilor Conciliului Vatican II: „Într-adevăr, acestor Opere trebuie să le fie rezervat, în mod just, primul loc...” (Ad gentes 38), să le fie respectat harul de însufleţire şi cooperare misionară la orice nivel şi în orice condiţie ecleziastică: „Cuvântul de ordine trebuie să fie acesta: Toate Bisericile pentru convertirea întregii lumi” (Redemptoris missio 84). „Fiind ale Papei şi ale  Colegiului Episcopal [...] aceste Opere depind, la nivel universal, în exercitarea activităţii lor, de Congregaţia pentru Evanghelizare şi, la nivel local, de Conferinţele episcopale şi de Episcopii fiecărei Biserici, în colaborare cu centrele de animaţie existente: acestea duc în lumea catolică acel spirit de universalitate şi de devotament faţă de misiune, fără de care nu există colaborare autentică” (Redemptoris missio 84).

  De aceea, era o obligaţie prioritară să se ajungă la redactarea acestui STATUT: o activitate care a durat trei ani şi care a beneficiat de implicarea Directorilor Naţionali în două Adunări Anuale (2003 şi 2004), precum şi de colaborarea Episcopilor şi a Directorilor Naţionali ce au reprezentat cele cinci Continente în tot atâtea Adunări Speciale. Varianta finală a documentului şi-a găsit forma cea mai bună în două părţi: I. Istoric şi Doctrină; II. Norme.

  După o examinare aprofundată şi după aprobarea de către Adunarea Plenară a Prea Înalţilor şi a Excelenţelor Lor Membrii CEP, textul STATUTULUI, respectând dorinţa Sanctităţii Sale Ioan Paul al II-lea, a fost semnat de mine cu ocazia Adunării Anuale a OMP, care a avut loc în mod excepţional la Lyon, pentru redeschiderea Casei renovate a Paulinei Maria-Jaricot, la 6 mai 2005.

  Urez ca normele actualizate să contribuie pentru a oferi un nou impuls celor ce se dedică, cu implicare specială, însufleţirii şi cooperării misionare în Biserică.

  Acest STATUT a intrat în vigoare la 26 iunie 2005, la a XXV-a Aniversare a aprobării sale definitive de către Sfântul Ioan Paul al II-lea.


Titlu original: Opere Missionarie Pontificale. Statuto

anunt
susține o carte bună