Biserica și cultura. Tradiții ale vieții culturale în Arhidieceza Romano-Catolică de București

Coordonator: Dr. Emil Moraru și Dr. Iulia Cojocariu

Tema: Istoria Arhidiecezei Romano-Catolice de București

An apariție: 2022

Număr ediție curentă: 1

An prima ediție: 2022

Număr pagini: 344

Număr volume: 1

Dimensiuni: 14.5 x 20.5 cm

Tip copertă: necartonata

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

Tabel cronologic: Nu

Index: Nu

Note: Da

Bibliografie: Nu

Din Cuvântul Înainte al ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București:

Suntem bucuroși să prezentăm cea mai recentă lucrare de istorie și cultură bisericească apărută la Editura ARCB sub egida celor două departamente de specialitate ale Arhidiecezei – Centrul „Biserica și Istoria” și Arhiva „Vladimir Ghika”. Volumul se adaugă seriei de lucrări cu tematică istorică și culturală inițiate în ultimii ani, rod al colaborării unui grup inimos de specialiști – laici, preoți, persoane consacrate – aflați sub coordonarea domnului prof. dr. Dănuț Doboș și a doamnei dr. Iulia Cojocariu. Titlul lucrării – Biserica și cultura. Tradiții ale vieții culturale în Arhidieceza Romano-Catolică de București – evidențiază cu claritate faptul că Biserica a acordat mereu o importanță deosebită culturii, aceasta fiind o prezență constantă în doctrina socială a Bisericii precum și în documentele Magisteriului Bisericii. De exemplu, constituția Gaudium et spes conține un capitol întreg dedicat „promovării progresului culturii” (nr. 53-62), unde se face mențiunea că procesul întâlnirii și al confruntării cu diversele culturi reprezintă o experiență pe care Biserica a trăit-o încă de la începuturile predicării Evangheliei.

Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, în discursul adresat Adunării Națiunilor Unite la 5 octombrie 1995, menționa următoarele: „Cultura este un efort de reflecție asupra misterului lumii și, în special, al omului. Este un mod de a da expresie dimensiunii transcendente a vieții umane. Inima fiecărei culturi o constituie apropierea sa de cel mai mare dintre mistere: misterul lui Dumnezeu”.

Același Papă menționa în „Scrisoare autografă de întemeiere a Consiliului Pontifical pentru Cultură” (20 mai 1982) faptul că „o credință care nu devine cultură este o credință care nu este pe deplin primită, nu este în întregime gândită și nu este trăită cu fidelitate”.

Lucrarea de față reprezintă o incursiune în istoria culturii scrise a Arhidiecezei Romano-Catolice de București, aducând în fața cititorului oameni de cultură, evenimente culturale, periodice și lucrări de factură cultă care au marcat cei 139 de ani care au trecut de la înființarea Arhidiecezei Romano-Catolice de București, Fără a-și propune să fie exhaustivă, această bogată trecere în revistă este utilă și necesară în cunoașterea istoriei Arhidiecezei în aspectul său cultural.

Târgul de carte Gaudeamus, 2021
anunt
susține o carte bună