Credința catolică CATEHEZĂ PENTRU ADULȚI

Traducător: Arhiepiscopia Romano - Catolică de București

An apariție: 1991

Număr pagini: 248

Dimensiuni: 14.00 x 20.50 cm

Tip copertă: supracoperta

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

Index: Nu

Note: Nu

Bibliografie: Nu

Cine nu simte astăzi nevoia de a-şi apro­funda credinţa şi de a discerne mai bine reperele unui comportament creştin? Această carte răspun­de unei atari năzuinţe, printr-un stil limpede, senin şi familiar.

Lucrarea de faţă se structurează în jurul celor trei elemente de bază ale noii evanghelizări:

  1. Credinţa în Vestea cea Bună proclamată din clipa botezului.
  2. Celebrarea misterelor Domnului: sacramentele şi rugăciunea.
  3. Trăirea Evangheliei: comportamentul creştin.

Concizia textului, importanţa temelor trata­te, chemarea la rugăciune şi dialogul permanent cu cititorul constituie originalitatea acestei cărţi.

Proclamarea credinţei apostolice presupune convertire: grija de a înţelege conţinutul acestei credinţe şi de a-1 mărturisi cu claritate; dorinţa de a-1 întîlni pe Domnul în comunitate şi de a-1 vesti lumii prin trăirea proprie. Problemele şi dificultă­ţile vieţii de astăzi nu au fost evitate, ci abordate deschis, prezentîndu-se repere clare de analiză şi rezolvare.

CREDINŢA CATOLICĂ se vrea o călăuză sigură, un text de referinţă pentru aprofundarea personală şi pentru studierea în grup a catehismu­lui. Doreşte să contribuie la impulsionarea noii evanghelizări în familii, în parohii şi şcoli, în insti­tutele şi organizaţiile de tot felul implicate în acti­vitatea de apostolat. Tineri şi adulţi vor găsi în această carte subiecte de dezbatere şi de apro­fundare.


Prefață / postfață: Ioan Robu

Ilustrații: DA

Titlul original: Livre de la foi

Târgul de carte Gaudeamus, 2021
anunt
susține o carte bună