Anton de Padova, viața și secretul său

Traducător: Mihaela Voicu

An apariție: 1992

Număr pagini: 176

Dimensiuni: 14.50 x 20.50 cm

Tip copertă: necartonata

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

Index: Nu

Note: Da

Bibliografie: Nu

De ce, sfinte Antoane, dintre toţi sfinţii cunoscuţi din Occidentul creştin, tu eşti invocat cu deosebire, atît în cazuri disperate cît şi în situaţii copilăreşti?

Cum de se face că eşti unul dintre sfinţii la care aleargă lumea întreagă, chiar şi în China, în Japonia, în Africa, în ţările Islamului, ori în India?

De ce dare eşti cu mult mai cunoscut şi invocat decît părintele tău spiritual, Francisc de Assisi sau decît mulţi dintre sfinţii de pe la noi?

Minunile săvîrşite pentru cei bolnavi, săraci şi smeriţi, îndată după moartea ta, glasul Bisericii care, foarte curînd, (după abia unsprezece luni) te-a numărat printre sfinţii săi, devoţiunea spontană şi universală pe care ai trezit-o în suflete de-a lungul veacurilor, prezenţa ta caldă şi liniştitoare te-au înconjurat cu un nimb de legendă care a făcut, poate, să pălească, în parte, imagi­nea ta de teolog predicator, de "învăţător al evangheliei", ce-şi afla în Biblie şi rugăciune ştiinţa sfinţilor.

Padova ţi-a închinat un sanctuar minunat, la care şi-a adus contribuţia arta din toate timpurile. Astăzi, în acest sanctuar şi în întreaga lume, fraţi de-ai tăi, la fel ca tine fii spirituali ai sfîntului Francisc de Assisi, se străduiesc să-ţi studieze scrierile, pentru a descoperi comoara tainică a ştiinţei şi a sfinţeniei tale. Au vrut chiar să verifice, ajutaţi de alţi învăţaţi, dacă rămăşiţele tale pămînteşti - relicvele tale - se află într-adevăr sub lespedea de marmură verde care-ţi acoperă mormîntul. Astfel sporeşte încre­derea noastră, şi întreaga Biserică, împreună cu păstorii ei şi în frunte cu Sfîntul Părinte Papa - Ioan Paul al II-lea a vizitat bazilica ta în septembrie 1982 -, te venerează şi se roagă ţie.

Fraţii tăi franciscani doresc să răspîndească mesajul tău, prin imagine şi cuvînt, milioanelor de prieteni ai tăi, din toate ţările şi limbile.

Iată acum din nou povestea atît de evanghelică a vieţii tale. Am îmbogăţit-o cu informaţii istorice direct de la sursă, ceea ce îi sporeşte credibilitatea. Să ne ajute Dumnezeu pe noi, bărbaţi şi femei de azi, să pătrundem taina adîncă a vieţii tale! Deie Domnul să fii mai bine cunoscut şi astfel, prin tine şi prin noi, Dumnezeul lui Isus Cristos să fie iubit şi chemat pe întreg pămîntul!

Fr. Valentin Strappazzon, OFM Conv. Director al Mesagerului Sfîntului Anton


Titlul original: Antoine de Padove, sa vie, son secret

Ilustrații: DA

Târgul de carte Gaudeamus, 2021
anunt
susține o carte bună